fbpx

Andreja Cepuš, Envir

je univ. dipl. komunikologinja, ki deluje na področju tržnih komunikacij in odnosov z javnostmi, hkrati pa je povezovalka dogodkov ter pobudnica in aktivna soustvarjalka v iniciativah, ki doprinašajo k bolj vključujoči ter sodelovalni družbi ter dvigu zavesti v njej.

Je ustanoviteljica povezovalnega polja Envir ter avtorica in izvajalka programov za prebujanje ter uravnovešanje ženskega principa delovanja. Na področju vodenja ženskih krogov, delavnic in drugih izobraževalnih programov, namenjenih spoznavanju notranje dimenzije človeka, deluje že deset let (doma in v tujini).

Pri svojem delu izhaja iz lastne prehojene poti, izobraževanja in osvojenih spoznanj, v njem pa združuje participativne metode, meditacijo, gib, poglobljeno komunikacijo, umetnost ter modrost srca. Kot dolgoletna plesalka sodobnega plesa (v Plesnem Forumu Celje je aktivno plesala 16 let) se zaveda pomena giba in njegove zdravilne moči za človekovo celostnost ter čutnost, zato mu pri svojem delu posveča veliko prostora. Navdih črpa iz narave, umetnosti in subtilnega zaznavanja nevidnih razsežnosti življenja.